De redactie van “Mariahoeve Onze Wijk” komt iedere donderdagochtend samen. Tijdens deze vergaderingen worden nieuwe ideeën over artikelen/onderwerpen bedacht, uitgewerkt en opgesteld.

De redactie bestaat uit:

Adrie van der Vorm (tekst en redigeren)
Carlos Martinez van Andel (Eindredactie)
Chris Lahnstein (tekst)
Patricia Dinkela (tekst, kinderpagina’s)
Ruud Blonk (Fotografie)
Susan van der Heide (tekst)